Alege altă limbă:  

Ai deja un cont ESC? Intră în cont AICI 

TERMENI ȘI CONDIȚII

Actualizat la data de 04.02.2021

Vă mulțumim că utilizați platforma online Expert Sport Club (denumită în continuare ”Platforma”)!

Informațiile prezentate în continuare au caracterul unui acord legal între dvs. (Utilizator) și NODESOFT SRL (denumită în continuare ”NODESOFT”) și care vă autorizează să utilizați Platforma.

NODESOFT, cu sediul social în mun. Iași, str. Grigore Ureche nr. 1, bl. W. Mărăcineanu, et. 3, ap. 9, camera 1, jud. Iași, telefon 0751.867.555, e-mail office@sportexpertclub.com, este proprietarul Platformei. Conectându-vă sau autentificându-vă cu e-mailul dvs. și utilizând facilitățile/serviciile oferite prin intermediul Platformei, confirmați că ați citit și ați acceptat toate prevederile Termenilor și Condițiilor și din Politica de confidențialitate, fără nicio limitare din partea dvs. și vă angajați să le respectați.

Orice funcții sau instrumente noi adăugate la nivelul Platformei vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile și/sau Politica de confidențialitate sau nu aveți dreptul de a încheia un acord, vă recomandăm să încetați imediat orice utilizare a Platformei. Acest acord este efectiv din momentul în care începeți să folosiți facilitățile oferite prin intermediul Platformei.

 

 1. INTRODUCERE

Platforma reprezintă un software de gestionare a activităților cluburilor sportive. Platforma cuprinde diverse aplicații pentru președinții cluburilor sportive, antrenori, sportivi și părinți pentru a îmbunătăți relaționarea dintre cluburile sportive și sportivi și părinți, a facilita administrarea echipelor, a planifica programul antrenamentelor și meciurilor, a stabili locațiile antrenamentelor și meciurilor, a emite facturi și a vizualiza situația încasărilor.

 

 1. DEFINIȚII

Termenii definiți în continuare vor fi utilizați în prezenții Termeni și Condiții și în relațiile dintre părți care decurg din sau în legătură cu aceștia:

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Utilizator: o persoană (inclusiv dvs.) care are cont pe Platformă și folosește serviciile/facilitățile oferite de acest spațiu online (care poate avea roluri diferite, care sunt descrise la punctul 3 din prezenții Termeni și Condiții);
 • Club: un club sportiv sau o echipă care utilizează serviciile NODESOFT prin intermediul Platformei. Clubul este creat/definit/organizat pe Platformă de membri ai personalului (președinți, antrenori principali/ antrenori);
 • Platforma: software-ul Expert Sport Club, este proprietatea NODESOFT, folosit de cluburi și utilizatori și localizat în aplicațiile web și mobile ale NODESOFT, inclusiv, dar fără a se limita la https://www.sportexpertclub.com;
 • Termeni și condiții: prezentul acord cu toate modificările și completările sale actuale și viitoare;
 • Politica de confidențialitate: un set de reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal și obligații stabilite atât pentru Utilizator, cât și pentru furnizorul de servicii;
 • GDPR: Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).

 

 1. UTILIZATORI ȘI ROLURI

3.1. Președintele clubului

3.1.1. Președintele clubului înregistrează clubul și asigură funcționarea. Președintele clubului poate adăuga/șterge antrenori, sportivi și părinți. Profilurile tuturor persoanelor din club sunt accesibile președintelui clubului.

3.2. Antrenor

3.2.1. Antrenorii principali/antrenorii își gestionează echipele de antrenament (sportivi, program și locații antrenamente, situația prezenței, calificative și feedback sportivi, calendarul meciurilor și al evenimentelor, statistica după fiecare meci) și pot vedea doar informațiile de contact și de profil ale sportivilor din echipele antrenate de aceștia. Președintele clubului poate limita vizibilitatea acestor informații, dacă este necesar. Antrenorii principali pot adăuga/șterge noi sportivi la propriile echipe antrenate.

3.3. Sportiv

3.3.1. Sportivii își creează cont de utilizator pe Platformă în baza invitației transmise de către președintele clubului sau antrenorul principal pe e-mail.

3.3.2. Sportivii pot vedea informații despre programul fiecărui antrenament, calendarul antrenamentelor și al meciurilor pentru întreaga lună, prezența la antrenamente, calificativele obținute la antrenamente și la alte evenimente, rezultatele la meciuri și statistica proprie, notificări.

3.3.3. Sportivii își pot vizualiza profilul și informațiile relevante disponibile pe Platformă accesând aplicația mobilă Expert Sport Club, dacă au instalat aplicația pe telefonul dispozitivul mobil.

3.4. Părinții

3.4.1. Părinții își creează cont de utilizator pe Platformă în baza invitației transmise de către președintele clubului sau antrenorul principal pe e-mail și supraveghează activitatea copiilor.

3.4.2. Părinții au conturi separate, iar conturile lor sunt conectate cu cele ale copiilor lor (sportivilor). Aceștia pot accesa informațiile în conturile copiilor lor.  3.4.3. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor lor cu vârsta sub 16 ani este necesar consimțământul părinților.

 

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

4.1. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal introduse pe Platformă. Nu trebuie să vă transferați numele de utilizator și parola, precum nici accesul la aplicațiile dvs. mobile autentificate și link-uri unice cu informații de profil către terți. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea acestora, alegând în mod independent o modalitate de stocare a acestora. Orice activități de autentificare efectuate utilizând numele de utilizator și parola dvs. sunt considerate ca fiind realizate de dvs., cu excepția cazurilor în care ați informat NODESOFT despre accesul neautorizat al terților la datele sau contul dvs. Sunteți considerat singurul responsabil pentru toate acțiunile dvs. și consecințele acestora în cadrul și/sau în legătură cu utilizarea serviciilor oferite prin intermediul Platformei.

4.2. Cluburile au obligația să se asigure că părinții și sportivii sunt conștienți de faptul că Clubul utilizează Platforma.  Clubul îi informează pe aceștia cu privire la Termenii și Condițiile NODESOFT și Politica de confidențialitate.

4.3. Pentru a utiliza Platforma, trebuie să aveți cel puțin 16 ani sau să existe consimțământul unui părinte sau al unui reprezentant legal. Cluburile trebuie să obțină consimțământul unui părinte sau tutore înainte de înregistrarea unui sportiv cu vârsta sub 16 ani.

 

 1. OBLIGAȚIILE NODESOFT

5.1. NODESOFT pune Platforma la dispoziția utilizatorilor, cu excepția cazului în care există circumstanțe pentru care NODESOFT nu poate fi ținut răspunzător.

5.2. NODESOFT ia toate măsurile tehnice și organizaționale rezonabile pentru a proteja toate datele conținute la nivelul Platformei.

5.3. Informațiile conținute în cont sunt stocate și prelucrate de NODESOFT în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate și cu normele aplicabile.

5.4. NODESOFT este furnizor de servicii online pentru Cluburi și, conform GDPR, are calitatea de persoană împuternicită de Cluburi, realizând operațiuni de prelucrare în numele acestora conform prezenților Termeni și Condiții.

5.4.1. NODESOFT se asigură că accesul la datele cu caracter personal este permis doar pentru persoanele autorizate și implementează măsuri adecvate de protecție pentru a asigura securitatea prelucrării datelor.

5.4.2. NODESOFT poate recurge la persoane împuternicite, atunci când este necesar, pentru a oferi servicii utilizatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la furnizori de servicii video și GPS.

5.4.3. NODESOFT, luând în considerare natura procesării și informațiile disponibile NODESOFT, asistă cluburile cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea drepturilor persoanei vizate și a altor responsabilități în temeiul GDPR.

5.4.4. NODESOFT, la solicitarea Clubului, șterge toate datele personale ale utilizatorilor după încetarea prestării serviciilor legate de prelucrare și șterge copiile existente, cu excepția cazului în care legislația Uniunii sau a statelor membre impune stocarea datelor cu caracter personal.

5.4.5. NODESOFT pune la dispoziția Utilizatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile stabilite în GDPR.

 

 1. ALTE CONDIȚII

6.1. NODESOFT și administratorul sau asociații firmei nu pot fi considerați responsabili pentru eventualele prejudicii/daune, directe sau indirecte, pe care Utilizatorul le poate avea din utilizarea informațiilor disponibile la nivelul Platformei și a oricăror alte servicii prestate de către NODESOFT, precum următoarele cazuri:

    1. perioade de nefuncționare și erori în utilizarea Platformei;
    2. pierderea datelor de către Cluburi;
    3. informații sau fișiere inexacte, nesigure sau periculoase furnizate de alți Utilizatori;
    4. funcționalitățile Platformei care nu îndeplinesc cerințele Utilizatorului.

6.2. Este interzis accesul (sau încercarea de a accesa) la conținutul Platformei prin alte mijloace, decât prin interfața furnizată de către NODESOFT.

6.3. Utilizatorii stabilesc în mod independent modalitatea în care își folosesc contul personal și ce date personale furnizează, cu toate acestea, în niciun caz nu pot contrazice prezenții Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate.

6.4. NODESOFT își rezervă dreptul de a opri funcționalitățile Platformei pentru o perioadă scurtă de timp pentru activități de mentenanță, notificând Cluburile și Utilizatorii, dacă este posibil, cu 2 zile în avans.

6.5. NODESOFT își rezervă dreptul de a modifica sau înceta serviciile oferite prin intermediul Platformei din orice motiv. În caz de reziliere, NODESOFT va notifica Utilizatorul cu 90 de zile în avans.

6.6. Prezenții Termeni și Condiții, încheierea și executarea acestora, precum și toate aspectele care nu sunt reglementate prin prezentul acord sunt reglementate de legislația actuală din România.

6.7. Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu Termenii și Condițiile sunt soluționate prin negocieri sau sunt supuse jurisdicției instanțelor române în conformitate cu legislația din România.

6.8. În cazul în care o parte a prezentului acord este considerată nulă și neaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea restului acordului, care va rămâne valabil și aplicabil în conformitate cu termenii săi.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

7.1. NODESOFT acordă o licență limitată, revocabilă, personală, netransferabilă și neexclusivă pentru a accesa și utiliza facilitățile Platformei, respectiv a aplicației mobile a Platformei.

7.2. Nu vă este permis (și nu puteți permite altei persoane) să modificați, să împrumutați, să vindeți, să distribuiți, să creați lucrări derivate ale sau să încercați altfel să extrageți codul sursă al Platformei create de NODESOFT sau orice altă parte a acesteia.

7.3. Prevederile Termenilor și Condițiilor nu vă oferă dreptul de a utiliza oricare dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, numele de domeniu și alte caracteristici distinctive care aparțin NODESOFT.

7.4. Nu vă este permis să eliminați, să ascundeți sau să modificați notificările privind drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv notificările privind drepturile de autor și mărcile comerciale) care ar putea fi aplicate sau conținute în cadrul serviciilor oferite prin intermediul Platformei.

 

 1. TAXA

Informațiile privind taxele lunare ce trebuie achitate de către sportivi/părinți vor fi stabilite de către președintele Clubului. De asemenea, Clubul va trimite notificări și remindere prin e-mail către sportivi și părinți privind emiterea facturilor fiscale.

 

 1. REZILIEREA

9.1. Prezenții Termeni și Condiții pot fi reziliați de către Club în orice moment, contactând reprezentantul legal al NODESOFT sau prin trimiterea unui e-mail la adresa office@sportexpertclub.com.

9.2. NODESOFT poate rezilia acordul, conform prevederilor Termenilor și Condițiilor, în cazul în care un Utilizator acționează sau a acționat într-un mod care a afectat negativ sau poate reflecta negativ NODESOFT și/sau Platforma sau alți Utilizatori sau dacă un Utilizator a încălcat obligațiile stabilite în prezenții Termeni și Condiții.

 

 1. ALTE CLAUZE

NODESOFT își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica prezenții Termeni și Condiții prin publicarea la nivelul Platformei, inclusiv în aplicația mobilă, a conținutului actualizat a prezentului document.